27 Aralık 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankaralılarla, Anadolu halkıyla kaynaştığı ve bütünleştiği gündür. Büyük Önder’in etrafında etten duvar ören Ankaralıların ve Seymenlerin gerçekleştirdiği bu sivil oluşum ve tarihte eşine az rastlanır halk desteği, Milli Mücadeleyi sürdürecek olan Büyük Önder’e ve Kuvayı Milliyecilere olağanüstü bir moral vermiştir. Atatürk, Ankaralıların bu heyecanının ve inanmışlığının etkisiyle Ankara’yı, önce Milli Mücadelenin karargâhı, izleyen yıllarda ise Türkiye’nin Kalbi ve Cumhuriyetin Başkenti olarak belirlemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğramasının ardından Sevr Antlaşması’nı da bahane eden düşman kuvvetler, başta İstanbul olmak üzere Anadolu topraklarını işgale başladı.

19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı

Samsun’da Rum ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu’nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas’ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza’ya geçmiştir. Havza’da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya’ya hareket etmiştir.

22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi, ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Türk tarihinde önemi olan metin.

İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Bir ihtilal bildirisi niteliği taşımaktadır, çünkü İstanbul Hükümeti’ni hiçe saymakta, hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu söylemekte ve milleti yine milletin kendisinin azmi ve kararlılığının kurtaracağını söylemektedir. Maddenin yorumu Türk Kurtuluş Savaşı’nın amacı ve yönetim şeklinin halk tarafından yapılması ve seçilmesidir. Mustafa Kemal kendisinin hazırladığı Amasya Tamimi’ni, 9. Ordu Müfettişi sıfatı ile imzalamıştır.

Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı, Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir.

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi

Mustafa Kemal, Amasya Genelgesinin arkasından Kazım Karabekir ile buluşmak üzere Erzurum’a geldi. Askerlikten istifası da bu şehirdeyken oldu. Sivil olmasına ve hiçbir yetkisi olmamasına rağmen Kazım Karabekir’in “Emrinizdeyim Komutanım!” sözü Milli Mücadelenin tartışılmaz lideri olduğunu gösterdi. Bu söz Milli Mücadelenin kaderini etkiledi.

Mondros’un 24. maddesi gereğince Doğu Anadolu’da kurulması düşünülen bir Ermeni Devletine karşı alınacak önlemleri tartışmak üzere Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Erzurum’da bir kongre düzenlendi. Bu kongreye Mustafa Kemal de davet edildi. Kongreye daha çok doğu illerinden (Erzurum, Trabzon, Sivas, Van ve Bitlis) gelen 57 delege katıldı. Mustafa Kemal de Erzurum Delegesi ile katıldı ve kongrenin açıldığı gün Mustafa Kemal oyçokluğu ile kongre başkanlığına seçildi.

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle Sivas Kongresi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür. Sivas Kongresi’nde, Erzurum Kongresi’nde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir.

27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya hareketlerini 16 Aralık 1919’da ilgililere bildirdi ve bu yolculuğu gizli tuttu.

Sivas’tan 18 Aralık 1919’da üç araba ile yola çıkan heyet, yol aldığı Kayseri-Mucur-Hacı Bektaş-Kırşehir-Kaman-Behnan güzergahı boyunca vatandaşlardan Milli Mücadele’ye destek istedi.

Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle 9 günlük yolculuk sonrasında 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ulaştı.

Mustafa Kemal Paşa, Dikmen’e geldiklerinde otomobilinden inerek karşılamada bulunanların ellerini sıktı ve Seymenleri “Merhaba efeler” diye selamladı. Atatürk, daha sonra Ankara’daki ilk karargahı olan Ziraat Mektebi’ne yerleşti.

Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin sağ salim Ankara’ya ayak bastıkları tarih olan 27 Aralık, Milli Mücadele’nin seyri açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Haber: Ensar Alakuş