İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen ‘‘Medyada Reklam Ve Tanıtım Faaliyetleri’’ konulu söyleşi reklamcı Benian Kalafatoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Kalafatoğlu, medyada reklam ve tanıtım faaliyetlerini nasıl gerçekleştirildiğine dair bilgilendirmeler yaptı.

Reklamların hangi ortamlara veya hangi medya araçlarına yerleştirilmesi en önemli konular arasında olduğunu dile getiren Kalafatoğlu, “Hitap edilen kitleye uygun içerik üretimi reklamcılığın ana temasıdır. Eğer hedef kitleniz gençler ise içeriklerinizi sosyal medyada sunabilirsiniz. Hedef kitleniz orta yaş grubun üzerinde ise daha çok ana akım medya üzerinden içerik sunumu yapabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Pazarlama, Satış, Reklam

Reklamcılıkta pazarlama, satış, reklam olmak üzere 3 saç ayağı bulunduğunu söyleyen Kalafatoğlu, “Pazarlama her zaman satışları yönlendiren bir platform olarak görülür. Pazarlama, pazarın ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre bir ürünün tasarımını, ürünün reklam yoluyla tanıtımını ve ürün için rekabetçi bir fiyatın oluşturulmasını içerir. Satış, ürünü başarılı bir şekilde satmak için yaptığınız her şeydir. Reklam, sürekli yaratıcılık, sürekli yeni fikirler ve stratejiler gerektiren bir uygulama sanatıdır.” dedi.

Reklamda Medya Planlama Ve Önemi

Kalafatoğlu, “reklamcılıkta, reklam tasarımı ne kadar büyük bir önem taşımaktaysa, reklamın medya planlaması da bir o kadar önemli olmaktadır. Medya planlama, reklam veren firmanın, hitap edeceği hedef kitlenin özelliklerine göre, kullanılacak medya araçları arasından seçimlerin yapıldığı bir çalışmadır.” derken, medya seçimiyle de sürecin bitmediğini vurguladı. Kalafatoğlu, reklam üretim sürecinde reklamı yapılan ürün ya da hizmetin doğrudan tüketicisiyle ve potansiyel tüketicilerle buluşmasının amaçlandığını belirtti. Başarılı bir reklamın mesajı isteklilere ulaştıran reklam olduğunu söyleyen Kalafatoğlu etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haber: Ebru Akcan- Damla Dokumacı