Haber: Hilal Altın

Teknolojinin hızla ilerlemesi hayatımızdaki pek çok alanda yeni değişiklikleri de yanında getiriyor. Teknolojik gelişmeler arasında kuşkusuz en dikkat çekeni ve son zamanların en tartışılan konusu yapay zeka. İçinde bulunduğumuz yapay zeka çağında dijital beceriler, veri okuryazarlığı gibi konuların önemi giderek artmakta. Bu hızlı ilerleme, otomasyonun yaşam içindeki varlığını genişletirken insanlardaki bazı becerilerin daha kritik hale gelmesine de sebep oluyor.

Yaratıcılık ve İnovatif Düşünme

Bazı bilim insanlarına göre, insanın yaptığı bir makinenin zeki sayılabilmesi için orijinal fikirler üretebiliyor olması gerekiyor. Bu durumda da yapay zeka, insanın sadece yapmasını istediği şey için onu programladığı sürece bizim gibi bir zekaya, dolayısıyla bizim gibi bir yaratıcılığa ve hayal gücüne sahip olamaz. Bu yüzden geleceğin çalışma dünyasında yaratıcılık ve inovatif düşünme kilit öneme sahip bir nokta olacak. İnovatif düşünce ise hayal ettiklerini topluma fayda sağlayacak bir şekilde gerçekleştirme demek. Temelinde yaratıcılık yatıyor. Daha önce de belirttiğim gibi robotlar ve yapay zeka pek çok işi yapabilirler, fakat hayal kuramazlar. Gelecekte, iş hayatında hayal gücünü yeni işler, fikirler, ürünler sunabilmek için kullanan bireyler, işverenler için daha kıymetli hale gelecekler.

Analitik Düşünme

Analitik düşünebilen insanlar eleştirel düşünce yapılarıyla karmaşık sorunları kolayca çözebilmekte, farklı yollar bularak bu yolların artı ve eksilerini hızlıca belirleyebilmektedir. Bu yüzden yapay zeka ile birlikte gelişen şirketler için bu tür çalışanlar oldukça önemlidir.

Duygusal Zeka ve Kişilerarası İletişim

Duygusal zekayı bireyin kendi duygularını anlamanın yanında başkalarının duygularını da anlayabilme şeklinde açıklayabiliriz. Duygusal zekası gelişmiş olan kişilerin empati yetenekleri de oldukça gelişmiştir. Makineler üst düzey bir şekilde donatılmış olsalar da iletişim becerileri insanlar kadar gelişmiş değildir. Bu yüzden duygusal zekası gelişmiş olan kişilerin iş hayatında daha fazla ilgi görmesi gelecekte oldukça mümkündür.

Liderlik Becerileri

Yapay zekayı insan liderliği için bir tehdit olarak görmek oldukça normal. Gerçekten de yapay zeka, liderliğin göz önünde olan bilgi ve gerçeklik gibi pek çok unsurlarını insanların elinden alması mümkün. Fakat unutmamak gerekir ki, iyi bir lider olabilmek için merak, dışa dönüklük, duygusal zeka gibi sadece insanın sahip olabileceği kişilik özelliklerinin yanı sıra, bireylerin ortak bir hedefe ulaşmak için gösterdikleri tutum ve davranışlar da önemli. Aynı zamanda gelişen teknolojiyle birlikte gelecek iş dünyasında problemler daha da karışık bir hale gelmeye başlayacak. Bugünün şartlarında bile yeni çalışma biçimlerini benimseyen şirketler, karmaşık problemleri kolayca çözebilen, çalışma ortamından uzak da olsa çevresindekilere ilham olup yol gösterebilen kişilere ihtiyaç duyacak.

Yeniliklere Kolay Adapte Olabilme

Yapılan araştırmalara göre, çağımızın çocukları ve gençleri yaşadığımız bu hızlı teknolojik gelişmelere daha hızlı adapte olabilirken, teknolojinin henüz bu kadar gelişmediği dönemlerde büyüyen bireyler değişen yaşama daha zor adapte olabiliyor. Bunun dışında kabiliyet ve ilgi gibi pek çok faktör, teknolojik yeniliklere adapte olma sürecini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla, çalışan bireylerin kişisel gelişimi bir yük olarak değil, değişim sürecinin bir parçası ve kendi potansiyellerini göstermek için bir fırsat olarak görmeleri gerekiyor. Çünkü geleceğin iş dünyasında geleneksel işler makinelere devredildiğinde yeni iş pozisyonları açılacak. Çalışanların da yeni açılan iş pozisyonlarına uyum sağlaması için aktif öğrenebilme yeteneklerinin olması işverenlerin beklentileri arasında olacak.

Kültürel Zeka ve Çeşitlilik

Eskiye kıyasla daha küresel düşünmeye başladığımızdan bu yana, bireylerin iş yaşamlarını sadece kendi ülkelerinde değil uluslararası bir alanda yaşama arzuları da güçlendi. Böylece dünya çapında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin ofislerinde kültürel çeşitlilik giderek arttı.  Aynı ortamda çalışan farklı kültürlere ait insanların karşılıklı anlayışla birbirlerine saygı duyması, şirket içindeki etkileşimin daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda kültürel zekaları gelişmiş çalışanlar, şirketin ürün ya da hizmetlerinin de daha kapsayıcı bir hale gelmesini sağlayacaktır.

Problem Çözebilme Yeteneği

Zaman geçtikçe çalışanların iş dünyasında karşılaştıkları problemler de daha karmaşık bir hal almaya başladı. Durum böyle olunca bazı sorunlar içinden çıkılamaz hale gelebiliyor. Bunun sonucunda ise bir işin ya da projenin sonuçlanması için planlanan programda aksamalar veya programın gerisinde kalma gibi başka sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden geleceğin iş dünyasında hızlı problem çözebilme yeteneği oldukça önemli bir yere sahip olacak.

Teknoloji Tasarımı ve Programlama

Programlama öğrenmek eskiden olduğu kadar zor ve ulaşılmaz değil. Günümüz koşullarında teknoloji tasarımı ve programlama bilgisinin iş dünyasındaki başarıyı etkileme payı giderek artış gösterdiğinden, başarılı bir gelecek isteyen bireyler hangi sektörden olursa olsunlar basit düzeyde bir programlama dili öğrenmeye çalışıyor. Artık temel düzeyde programlama öğrenmek için her kesimden bireyin ulaşabileceği eğitim kurslarına ulaşmak çok kolay. Siz de geleceğin iş dünyasında başarılı ve aranan bir çalışan olmak istiyorsanız, işe yapay zeka ile çalışmaya ilgi duyduğunuz bir programlama dilini öğrenmeye çalışmaktan başlayabilirsiniz.